Maten som försvann

Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm och i samarbete med Coop genomfört en studie om färskvarukassation (matsvinn) i livsmedelsbutiker. Undersökningen genomfördes under hösten 2009.

Sammanfattning

Orsaker till matsvinnet
Den främsta anledningen till kassation i de undersökta butikerna är utgånget datum. Svårigheterna att utföra genomföra genomtänkta beställningar och bedöma kundernas köpmönster är två ytterligare orsaker till att butikerna slänger mat.

Kasserat kött
De båda butikskoncepten Coop Konsum och Coop Forum (456 butiker) slänger totalt uppskattningsvis 1 200 ton färskt kött per år.


Förslag för att minska matavfallet 

  • Utveckling av personalutbildning och förbättring av arbetsrutiner.
  • Ökad kunskap om livsmedlens optimala förvaringsmiljö.
  • Öka kunskapen om livsmedelstillverkningens miljöpåverkan.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes med hjälp av Intervjuer och datainsamling från tre Coop-butiker i Stockholmsområdet. Undersökningen genomfördes av studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under hösten 2009.
 

Publicerad: 2010-07-27

LÄS MER

RAPPORT

"Maten som försvann", KfS/SLU rapport, juli 2010.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?