Enkät om köttskandalerna

Häst i lasagnen, gris i kebaben och fläsk som blir oxfilé. Den senaste tidens köttskandaler har gjort att nästan en av fyra (23%) svenskar har minskat sin konsumtion av kött. Men majoriteten (75%) uppger trots allt att de inte har påverkats. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm (KfS) låtit göra.

Sammanfattning

  • 6 av 10 anger att förtroendet för livsmedelsindustrin och butiker har blivit mindre efter årets köttskandaler.
  • 3 av 4 anger att köttkonsumtionen är oförändrad Nästan 1 av 4 svenskar anger att köttkonsumtionen har minskat.
  • 7 av 10 har större förtroende för kött från djur som är uppväxta i Sverige jämfört med importerat kött.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i ett riksrepresentativt urval från Novus Sverigepanel, som är slumpmässigt rekryterad. Intervjuerna har genomförts via Novus veckovisa webbomnibus under perioden 20-25 juni. Totalt har 1007personer besvarat enkäten. Deltagarfrekvensen var 50 procent.

 

Publicerad: 2013-07-04

LÄS MER

RAPPORT

 "Enkät om köttskandalerna", KfS rapport, juni 2013.

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?