Få känner till att man kan reklamera varor i tre år efter köp.

Går kylskåpsdörren sönder, spishällen slutar att fungera eller sömmen går sönder på skorna, så har du rätt att reklamera skadan i tre år efter du har köpt varan. Endast en av sju personer känner till detta visar en undersökning av Konsumentföreningen Stockholm.

Konsumentföreningen Stockholm ställde genom telefoninterjvuer följande fråga till drygt 1000 personer i Sverige: ”Du har en spishäll där en platta inte längre fungerar. Hällen är två och ett halvt år gammal och har utsatts för normalt slitage. Tror du att du kan reklamera den?”

• Endast 14 procent svarade att rätt. Att ja, det går att reklamera en produkt upptill tre år efter inköp.

• 28 procent svarade att det beror på om man har garantitiden kvar

• 18 procent svarade att hällen är för gammal

• 16 procent att man kan använda sig av sin hemförsäkring och

• 24 procent svarade att de inte vet.

Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det man själv som köpare som måste kunna bevisa att det var fel på varan från början. Har inte varan utsatts för oaktsamhet eller för onormalt slitage är den behäftad med ett ursprungligt fel, då gäller den treåriga reklamationsrätten och felet ska åtgärdas. - Det är allvarligt att så få känner till att man har rätt att reklamera en vara i tre år efter köpet. Många näringsidkare hänvisar till att garantitiden gått ut och till hemförsäkringen. Men det är fel. Då får man betala självrisk och får åldersavdrag på ersättning säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm. Garanti är ett frivilligt åtagande från företagets sida och har inget med reklamationsrätten att göra. - En spishäll som har gått sönder eller en sko av god kvalitet där sömmen spricker ska man absolut reklamera säger Louise Ungerth och uppmanar alla att stå på sig. De flesta produkter som hanteras varsamt ska hålla längre än tre år menar Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm som tillägger att det är viktigt att man reklamerar så snart som möjligt efter det man upptäckt felet.

Telefoninterjvuerna gjordes 16 februari – 7 mars av Skandinavisk Opinion AB till ett slumpvis urval ur befolkningsregistret på drygt 1000 personer.

Läs rapporten Rätt att reklamera

Publicerad: 2012-03-14

LÄS MER

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?