Vatten på flaska, en onödig lyx? (2)

På uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm har SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) uppdaterat föreningens tidigare studie (2005) där koldioxidutsläpp i samband med svenskarnas konsumtion av buteljerat vatten studerades.

Sammanfattning

• Konsumtionen av buteljerat vatten har under senare år ökat drastiskt, liksom koldioxidutsläppen i samband med denna. Mellan 1992 och 2006 har koldioxidutsläppen mer än tredubblats och mellan 2003 och 2006 har koldioxidutsläppen nästan fördubblats. Detta beror dels på en ökad konsumtion, dels på en ökning av importen som är mer koldioxidintensiv.

• Konsumtionen har ökat från 92 miljoner år 1992 liter till 247 miljoner liter år 2006. Det motsvarar en ökning på 155 miljoner liter eller 168 procent.

• Mellan 1992 och 2006 har koldioxidutsläppen orsakade av vår konsumtion av vatten på flaska ökat från ca 9 500 ton till 34 000 ton. Det motsvarar en ökning på 260 procent.

• Bara mellan 2003 och 2006 har konsumtionen ökat från 181 miljoner till 247 miljoner liter, motsvarande en ökning på 66 miljoner liter eller 36 procent.

• Som jämförelse ger det buteljerade vatten som konsumeras i Sverige (2006) upphov till motsvarande mängd koldioxid som:

  • ca 8 500 oljeeldade villor (antaget en villa på 140 kvm, uppvärmning 15 000 kWh per år och 75 gram CO2 per MJ olja),
  • ca 5 500 svenskar (baserat på den totala mängd CO2 som Sverige ger upphov till delat med folkmängden i Sverige: ca 6 ton CO2 per capita),
  • ca 12 500 bilar släpper ut (antaget 190 gram CO2 per km och en körsträcka på 14 000 km per år) eller
  • a 4 500 varv runt jorden med bil (antaget 190 gram CO2 per km och jordens omkrets 40 000 km).

• En flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger så mycket CO2-utsläpp som samma mängd kranvatten . Bidraget till klimatpåverkan kan alltså väsentligt minskas genom att välja kranvatten i första hand.

 

 

Fakta om undersökningen

På uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm har SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) uppdaterat föreningens tidigare studie (2005) där koldioxidutsläpp i samband med svenskarnas konsumtion av buteljerat vatten studerades.
Uppgifter om konsumtion, produktion och import av buteljerat vatten är hämtad från Sveriges
Bryggerier och beräkningarna baseras på data från rapporten "Jämförelse av dricksvatten – översiktlig livscykelanalys" (2004). Studien omfattade några olika typer av buteljerat vatten och koldioxid (CO2)-emissioner i samband med produktion och avfallshantering av förpackning samt transport av dessa.

 

Publicerad: 2007-08-19

LÄS MER

RAPPORT

"Vatten på flaska, en onödig lyx? (2)", KfS rapport, aug 2007.

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?