Temperaturen i hushållens kylskåp

I Sverige är den rekommenderade temperaturen på kylda varor max + 8 grader. Om man sänker temperaturen från + 8 grader till + 4 grader ökar hållbarheten väsentligt på de flesta kylda livsmedelsprodukter. KfS försöker påverka hela livsmedelskedjan, industri, distributörer, livsmedelshandel och hushåll, att sänka temperaturen till + 4 – 5 grader. Det gör att maten håller sig längre och mindre mat riskerar att förfaras. Pengar sparas i företag och hushåll samtidigt som den onödiga miljöbelastningen av slängd mat minskar.

Sammanfattning 

Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i allmänhet och i hushållen i synnerhet. Sedan hösten 2008 har föreningen genomfört ett antal undersökningar, tagit fram broschyrer, skolmaterial och arrangerat seminarier och föredrag kring problematiken om matavfall och vad man kan göra för att minska det. Se vidare www.slangintematen.se

Resultat

Sex av tio vet temperaturen i sitt kylskåp

Betydligt fler äldre (76 % av personerna i åldern 75 – 85 år) känner till vilken temperatur de har i kylskåpet än yngre (51 % av personerna i åldern 18 – 34 år).

 Sex av tio har högre temperatur än + 5 grader i kylskåpet.

Av dem som svarar att de vet vilken temperatur de har i sitt kylskåp har en majoritet (60 %) mellan + 6 – 10 grader i kylskåpet, alltså högre än de + 4 – 5 grader som rekommenderas av Livsmedelsverket. Det gör att maten riskerar att förfaras snabbare jämfört med vid en lägre temperatur. Så många som hälften av de intervjuade har + 7 – 8 grader i kylskåpet.

 Nästan varannan har digital temperaturvisare

Nästan hälften (46 %) av dem som vet sin kylskåpstemperatur har en digital temperaturvisare. Nästan lika många har en lös termometer i kylskåpet.

Några (6 %) listar andra svar. Fler hushåll med hög inkomst, boende i småhus och barnfamiljer har kylskåp med digital temperaturvisare vilket tyder på att de har kylskåp av nyare modell.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget Skandinavisk Opinion AB, SKOP som telefonintervjuer under perioden 28 oktober – 17 november. Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret.

Totalt har 1 017 personer intervjuats i en ålder av 18 – 84 år. Av telefonurvalet svarade 73 procent. Bortfallet uppgick till 27 procent som inte ville medverka i undersökningen eller som det inte gick att få kontakt med under datainsamlingsperioden. För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder.

 

LÄS FLER AV VÅRA RAPPORTER


Publicerad: 2011-12-08

LÄS MER

RAPPORT

"Temperaturen i hushållens kylskåp", KfS rapport, december 2011.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?