Svenska folket om matsvinn 2010 vs 2015

Nya siffror från Naturvårdsverket (dec 2015) visar att butiker, restauranger och hushåll slänger allt mindre mat. Men rädslan att bli sjuk av mat med passerat datum kvarstår. En av fyra (27 %) uppger att de är noggranna med att inte äta mat vars bäst före-dag har passerat. Det är nästan exakt lika många som för fem år sedan (26 %). Och mer än hälften (53 %) uppger att det är rädslan att bli sjuk som ligger bakom. Det visar den undersökning som vi låtit Novus genomföra.

Hälften av svenska folket anser att de skulle minska sitt matsvinn om de planerade sina inköp och blev bättre på att laga mat på rester.

Sammanfattning

11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015)

90 procent fler säger "Ja, jag har minskat matsvinnet" (2009 vs 2015)

35 procent fler tycker att miljön är ett viktigt skäl för att minska matsvinnet (2010 vs 2015)

Drygt hälften skulle slänga mindre om de blev bättre på rester och planera inköp (2015)

Fortfarande är en fjärdedel noggranna med att inte äta mat efter bäst före-datum (2009 vs 2015)

Oron att bli sjuk är orsaken bakom noggrannheten med datumet (2009 vs 2015)

Ladda ner rapporten som pdf.

KfS pressmeddelande: Matsvinnet minskar men rädslan att bli sjuk av mat med passerat datum kvarstår, 16 dec 2015.

Naturvårdsverkets pressmeddelande: Mängden matavfall minskar i Sverige, 16 dec 2015. 

 

Urval av KfS tidigare undersökningar om matsvinn

De ratade grönsakerna, juni 2015.

Hur arbetar kommunerna för att minska hushållens matsvinn, maj 2015.

Doggybag, miljösmart eller bara pinsamt, juni 2011.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Konsumentföreningen i Stockholm. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänheten bland annat ser på att slänga mat och bäst före-datum. En del av frågorna har ställts både en och eller två gånger tidigare 2009/2010.


Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Antal intervjuer som genomförts är 1 019 stycken och deltagfrekvensen är 61%.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Läs mer om panelen i slutet av rapporten.

 

LÄS FLER AV VÅRA RAPPORTER

 

11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015)

 

90 procent fler säger ”Ja, jag  har minskat matsvinnet(2009 vs 2015)

 

35 procent fler tycker att miljön är ett viktigt skäl för att minska matsvinnet (2010 vs 2015)
Drygt hälften skulle slänga mindre om de blev bättre på rester och planera inköp (2015)
Fortfarande är en fjärdedel noggranna med att inte äta mat efter bäst före-datum (2009 vs 2015)
Oron att bli sjuk  är orsaken bakom noggrannheten med datumet (2009 vs 2015)

Publicerad: 2015-12-16

LÄS MER

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?