Släng inte maten - konsumentstudie

Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm genomfört en studie i sex hushåll i och runt Uppsala. Syftet var att identifiera huvudorsakerna till varför hushållen slänger mat. Undersökningen genomfördes under hösten 2010.

Sammanfattning 

Studien visar att inställningen till matsvinn hos de sex deltagande hushåll var tudelad. De slängde livsmedel trots att det inte kändes rätt känslomässigt. De vanligaste anledningarna till att mat slängdes visade sig vara icke tillvaratagna och överblivna rester från måltider, råvaror som inte tagits tillvara på i tid samt rester som lämnats på tallriken av barnen.

Bättre planering nämndes som åtgärd för att komma tillrätta med problemet. Barnfamiljerna slängde mest,  varför eventuella insatser framförallt bör riktas mot denna grupp av konsumenter. På grund av det begränsade antalet deltagande hushåll, kan denna studie inte anses vara representativ för Sveriges befolkning. Den kan dock fungera som ett underlag för kommande arbete inom området.

 

Fakta om undersökningen

Studien utfördes i form av hemintervjuer med sex hushåll samt via ett formulär. Två huahåll med studenter, två hushåll med pensionärer och två barnfamiljer intervjuades. Undersökningen genomförd av studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, under hösten 2010.
 

Publicerad: 2010-12-20

LÄS MER

RAPPORT

"Släng inte maten - konsumentstudie", KfS/SLU rapport, december 2010.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?