Släng inte maten - ge bort den

Fem studenter på SLU har i samarbete med Konsumentföreningen Stockholm och Coop undersökt livsmedelsbutikernas möjligheter att skänka bort överskott.

Syftet med rapporten är att undersöka om det finns en möjlighet till samarbete mellan Coop Zinken och Allwin - ett företag som säljer en tjänst som distributionskanal av bl a livsmedel mellan företag/butiker och välgörenhetsorganisationer.

Sammanfattning

Coop Zinken är idag positiv till ett framtida samarbete med Allwin och inga uppenbara meningsskiljaktigheter gällande praktiska rutiner har framkommit. Det är viktigt för Coop-butiken att samarbetet med Allwin inte innebär ökade omkostnader eller en högre arbetsbörda för personalen. Allwins mål är att kostnaderna skall vara likvärdiga med nuvarande sophanteringskostnader, varför detta inte bör bli ett problem.

Allwin kräver att maten vid upphämtning ska vara färdigpackad, och sorterad efter typ av livsmedel. Detta tror Coop Zinken ska fungera bra då det inte innebär några större förändringar från dagens system.

Parterna är överens om hur ansvaret för livsmedelsäkerhet ska fördelas, samt vikten av att kylkedjan hålls obruten.

Allwin har flera mål uppsatta kring utveckling av sin verksamhet i framtiden. De vill bl.a. kunna ta emot fler sorters livsmedel, vilket är bra för Coop Zinken som gärna skänker alla typer av livsmedel.

Allwin har även som mål att strama upp rutiner kring livsmedelshantering. Detta är viktigt för Coop Zinken, då de vill ha en garanti för att de livsmedel som Allwin distribuerar åt dem hanteras korrekt och säkert hela vägen.

Enligt svensk lagstiftning finns det inget som hindrar att mat som närmar sig bästföredatum, eller till och med passerat detta datum, får skänkas och konsumeras.

Fakta om undersökningen

Undersökningen bygger delvis på litteraturstudier men huvudsakligen på kvalitativa intervjuer. Samtliga intervjuer kompletterades via mejlkorrespondens. Undersökningen genomfördes av studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under hösten 2010 och våren 2011.

 

Publicerad: 2011-05-15

LÄS MER

RAPPORT

"Släng inte maten - ge bort den", KfS/SLU rapport, maj 2011.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?