Salt II - Granskning av saltmängd i våra livsmedel

KfS har granskat saltmängden i cirka 300 varor i olika kategorier av livsmedel. Mängden salt varierar stort inom vissa kategorier. KfS anser att industrin har stora möjligheter att sänka salthalten i många livsmedel.

 Sammanfattning

• Mängden salt varierar stort inom vissa kategorier livsmedel. Ett exempel är rökt påläggsskinka där salthalten varierar mellan 3,8 g och 2 g salt per 100 gram och färdigrätter där variationen är mellan 5,2 g och 2 g salt per portion om 400 gram.

• Vissa livsmedel kan per portion innehålla lika mycket salt som hela den rekommenderade saltmängden per dag.

• Viss saltreduktion har skett, bl a i Fazers bröd, medan andra produkter har ökat saltinnehållet.

• Saltreduktion med några tiondels gram per 100 gram kan innebära kraftigt minskad saltmängd per portion.

• De flesta livsmedel som undersökts har i dag tydlig märkning med saltinnehåll och/eller mängd natrium. Undantag är exempelvis Scan, vissa av Felix produkter och några av Lidls egna varumärken där märkning saknas. Önskvärt vore om mängd salt per 100 gram samt i förekommande fall per portion alltid anges på förpackningen och inte endast natrium.

• Det torde finnas stora möjligheter att successivt minska mängden salt i svenska livsmedel.

• Konsumentföreningen Stockholm kommer att prioritera saltreduktion i livsmedlen på butikshyllor, storkök och restauranger i sitt opinionsarbete de kommande två åren.

Korrigering: I bilagan med alla livsmedel har en decimal råkat hamna fel. Gruppen smör och margarin har portionsvärdena för Valios smör, Unilevers Milda bakmargarin och Lätta angivits felaktigt. Det korrekta saltvärdet per portion är 0,075 g.

Läs mer om salt och hälsa hos Livsmedelsverket.

Läs mer om KfS arbete med salt.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av KfS under perioden 22 juli-15 augusti. Ett urval av varor på Coop, Ica, Willys och Lidl har granskats.

 

Publicerad: 2013-09-12

LÄS MER

RAPPORT

KfS rapport "Salt II - Granskning av saltmängd i våra livsmedel" sep 2013.

LISTA

KfS lista, "Varor med lägst och högst saltmängd", sep 2013.

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?