Myter om skräp - vad kan svenskarna om skräp och återvinning?

Vad vet svenska folket om skräp, sopsortering, återbruk och återvinning? I en enkätundersökning har vi, med hjälp av marknadsundersökningsföretaget Novus, ringat in kunskapsluckor och missuppfattningar. Syftet med undersökningen är att bringa klarhet och sprida information på området skräp och återvinning.

Sammanfattning av rapporten

 • Förpackningar behöver inte rengöras innan de återvinns, men det tror sex av tio (61 %) svenskar.
 • Sju av tio (71 %) tror inte att man som konsument är skyldig att sortera sitt hushållsavfall, men det är man.
 • Endast förpackningar och tidningar får lämnas på återvinningsstationerna, det har 35 procent koll på.
 • Hur sorterar man en förpackning med två material? Hälften (55 %) av svenskarna gissar rätt. Man ska sortera på det viktmässigt dominerande materialslaget.
 • 4 av 10 (42 %) tror att det är okej att slänga dricksglas och fönsterglas i insamlingsbehållaren för glasförpackningar, men det är det inte.
 • Biobaserad plast bryts inte ned i naturen, men det tror fyra av tio (39 %) svenskar.
 • Tre av fyra (77 %) tror att hushållens soppåsar går till förbränning, och de har rätt.
 • Allt som lämnas till återvinning blir inte nya produkter, det vet många (76 %).
 • Inte mycket läggs på deponi i Sverige och många (80 %) känner till det.
 • Att skräpet i havet kommer från land har de flesta (84 %) koll på.
 • Okej med papper i matinsamlingen? Nja, det beror på.
 • Majoriteten (75 %) av svenska folket tror inte att fleecetröjor är den värsta källan till mikroplaster i haven och de har rätt.
 • Klädkedjornas insamlade kläder blir sällan nya kläder, men det tror fler än hälften (67 %).
 • Enorma mängder skräp sköljs upp på Bohuskusten – om det har svensken god kunskap (81 %).
 • Det går bra att återvinna såväl mjuk som hård plast, det känner många (84 %) till.
 • Sex av tio (64 %) har lärt sig att bomullskassen inte är den miljömässigt bästa kassen.

Artikel: Vad kan du om dina sopor?

Ladda ner rapporten som pdf.

Läs fler av våra myt-rapporter.

Se seminariet Dags att snacka skräp (mars 2017) i efterhand (film).

Fakta om undersökningen

Konsumentföreningen Stockholm har, med hjälp av Novus, låtit ca 1 000 svenskar ta ställning till 16 påståenden om skräp, sopsortering och återvinning. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 018 webbintervjuer genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 2 februari – 7 februari 2017. Det fullständiga resultatet av undersökningen finns i rapporten Myter om skräp - vad kan svenskarna om skräp och återvinning? Idag (20 mars) arrangerar Konsumentföreningen seminariet Dags att snacka skräp, i Aula Magna på Universitetet i Stockholm.

LÄS FLER AV VÅRA RAPPORTER

Publicerad: 2017-03-20

LÄS MER

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?