Konsumenten om kylskåpstemperatur och hållbarhetsmärkningar

Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger onödig negativ påverkan på miljö och ekonomi. Något som påverkar mängden matsvinn i hushållen är konsumentens kunskap om kylskåpstemperaturens koppling till matens hållbarhet. Konsumentens kunskap om hållbarhetsmärkningar är också en faktor som påverkar mängden matsvinn. I oktober 2013 ställde Konsumentföreningen Stockholm tre frågor kring detta till svenska folket. Samma frågor ställdes 2011.

Sammanfattning


• 65 procent vet vilken temperatur de har i sitt kylskåp, det är en liten ökning från 2011 då motsvarande siffra var 60 procent.

• Av de som känner till temperaturen i sitt kylskåp uppger hälften (52 %) att de har 6 grader eller varmare, det är en förbättring jämfört med 2011 då motsvarande siffra var 60 procent. Men KfS anser att det fortfarande är alldeles för många som har för varmt i sitt kylskåp.

• Närmare hälften (46 %) av svenska folket vet vad det är för skillnad mellan ”Bäst före-dag” och ”Sista förbrukningsdag”. Det är en förbättring jämfört med 2011 då motsvarade siffra var 38 procent.

Ladda ner rapporten (pdf).

Ladda ner KfS inköpslista och portionsberäknare för julbordet.

Läs mer om matsvinn på KfS kampanjsida.

Läs mer om KfS arbete med matsvinn.

Fakta om undersökningen

Undersökningen, som genomfördes genom online-intervjuer i YouGovs Omnibus, gjordes under perioden 11-14 oktober 2013 via YouGov Sveriges Internetpanel. Internetpanelen består av förrekryterade personer som vill delta i undersökningar från YouGov, en så kallad accespanel. Undersökningen genomfördes bland 1001 kvinnor och män i åldrarna 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

 

Publicerad: 2013-12-24

LÄS MER

RAPPORT

KfS rapport "Konsumenten om kylskåpstemperatur och hållbarhetsmärkningar, dec 2013"

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?