Hur mycket flytande föda häller vi ut i vasken?

Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en stickprovsundersökning för att få reda på ungefär hur mycket flytande föda ett hushåll häller ut i vasken per år. Bakgrunden till undersökningen är att det slängs mycket mat i onödan, både fast och flytande föda. Delatagare i undersökningen är 20 hushåll som anmält intresse via KfS Facebooksida. Undersökningen genomfördes i februari 2010.

Sammanfattning

Enligt stickprovsundersökningen häller ett genomsnittligt hushåll ut cirka 7 dl flytande föda i vasken per vecka, det blir cirka 3,7 dl i veckan per person. Enligt en stor brittisk undersökning Household Food and Drink Waste in the UK (nov 2009) häller britterna ut cirka 1,1 kg per person och vecka. Mot bakgrund av den brittiska studien bedömer vi resultatet av vår studie som tämligen orimligt. Vi svenskar kanske häller ut mindre än britterna, men inte så mycket mindre som vår studie visar. 

Osäkerheter i studien
Resultatet av undersökningen är osäkert med tanke på att antalet studerade hushåll är litet. Man bör också ha i åtanke att de som anmält sig med stor sannolikhet är engagerade i frågan kring matsvinn och att det därmed påverkar den mängd de häller ut. Ytterligare aspekter som gör underlaget osäkert är att mätningarna var obevakade och troligen skedde på olika sätt och att varje hushåll erhöll en gåva för besväret, värd 380 kronor. Det är inte heller orimligt att anta att deltagarnas beteende förändrats under perioden som undersökningen pågick.

Fakta om undersökningen

Deltagare i undersökningen är 20 hushåll som anmält intresse via KfS Facebooksida. Hushållen fick själva mäta hur mycket flytande föda de hällde ut i vasken under två veckor. Undersökningen genomfördes under två veckor i februari 2010.
 

Publicerad: 2010-05-15

LÄS MER

RAPPORT

"Häll inte ut maten", KfS rapport, maj 2010.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?