Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet?

Konsumentföreningen Stockholm har frågat svenska folket om de har uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet. Enkäten genomfördes i november 2009.

Sammanfattning

Åtta av tio har uppmärksammat debatten om att det slängs mycket mat
81 procent uppger att de har uppmärksammat debatten om matavfall.

Fyra av tio har förändrat sitt beteende i någon grad
10 procent svarar ”ja” – de slänger mindre mat nu. Om man lägger till dem som svarar att de ”kanske” gör det ”ibland” blir det 41 procent (10% + 31%). Det innebär att fyra av tio har förändrat sitt beteende i någon grad.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersöknings- företaget YouGov via onlineintervjuer. Enkäten besvarades under november 2009 av totalt 1 440 kvinnor och män i åldern 18-74 år. Samma frågor ställdes året därpå (2010). Resultatet av den undersökningen hittar du här.

 

Publicerad: 2010-01-19

LÄS MER

RAPPORT

"Har du uppmärksammat....", KfS rapport, januari 2010.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?