Hållbarhet hos ägg

Svenska ägg håller god kvalitet betydligt längre än dagens bäst före-datum. Den gemensamma EU-regeln om 28 hållbarhetsdagar är, tillskillnad från andra livsmedel, en särregel som endast gäller ägg. Konsumentföreningen Stockholm anser att regeln är onödig och att den leder till att ägg kastas i onödan. För att stärka argumenten för en ändring av EU-regeln har denna studie på hållbarhet av ägg genomförts.

Sammanfattning

De kvalitativa egenskaperna hos ägg förändras under lagring, förändringarna är tydligast hos ägg som lagrats i rumstemperatur jämfört med ägg som kylförvarats i 4°C till 8°C. Det går dock inte att säga att det föreligger sensoriska skillnader mellan dagsfärska ägg och ägg som lagrats i åtta veckor. Den generella slutsatsen är att ägg är ätbara efter lagring i åtta veckor, då kylförvaring skett genom hela produktionskedjan. De kvalitativa förändringarna har således inte påverkat smaken och lukten hos ägget.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av studenter på Sveriges Lantbruksuniversitet, på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Syftet var att undersöka sensoriska och okulära skillnader hos ägg som förvarats i olika kylkedjor under fyra respektive åtta veckor. Via enkäter undersöktes även äggproducenters och butikers attityder kring en eventuell förlängning av bäst före-datumet för ägg.

 

Publicerad: 2013-03-26

LÄS MER

RAPPORT

"Hållbarhet hos ägg", rapport från SLU, februari 2013.

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?