Extrapris, Multipris, Super Duperpris

Extrapris, Vårt pris, Multipris, Just-nu pris, Flerköp, Superklipp, Priser alla gillar, Medlemspris, Super Duper, och Prisbomb. Uttrycken är många i annonsblad och på skyltar i och utanför livsmedelsbutiker för att locka oss kunder att köpa så mycket som möjligt. Men hur enkelt är det att avgöra om ett kampanjpris är förmånligt eller ej?

Sammanfattning

Resultatet av KfS undersökning visar att det många gånger är svårt att avgöra om ett pris är tillfälligt, ordinarie - skyltar i och utanför eller extraerbjudande och hur mycket man sparar på att köpa varan/varorna. KfS är i grunden kritisk till systemet med ”Säljaktiviteter/veckoannonsering” som används frekvent av alla livsmedelskedjor. Vi anser att de ständiga extrapriskampanjerna driver kostnader i hela livsmedelskedjan. Kostnader som i slutändan drabbar konsumenten. Samtidigt vet vi att många konsumenter uppskattar kampanjpriser.

Enligt en undersökning uppgav drygt hälften av 1000 tillfrågade svenskar att de ofta köper produkter som är på specialerbjudanden fastän de inte tänkt att köpa dem från början1. Då är det viktigt att prisinformationen är tydlig. Det är den inte i de flesta livsmedelskedjor. 

 

Fakta om undersökningen

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har tillsammans med förtroendevalda i föreningen undersökt prisinformationen i annonsblad och ett trettiotal livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet under februari, mars och juli 2011.  

 

Publicerad: 2011-07-22

LÄS MER

RAPPORT

"Extrapris, multipris, Super Duperpris", KfS rapport, juli 2011.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SEX SAKER ATT TA MED SIG FRÅN VÅRT SEMINA-
RIUM OM PALM-
OLJA

DEN TIDIGARE ÖKNINGEN AV ÖVERVIKT HOS BARN HAR STANNAT AV

KfS rapport om barns vikt och matvanor

Vi har granskat utvecklingen av barns vikt och matvanor. Mars 2016.