De förlorade grönsakernas revansch

Genom en explorativ fallstudie undersöker denna uppsats en svinnreducerande åtgärd på mikronivå: en utförsäljning på butiksnivå av ätbara frukter och grönsaker som i vanliga fall brukar slängas. Studien är initierad av KfS.

Sammanfattning

Fallstudien granskar ett pilotprojekt i en Coop Konsumbutik där en utförsäljning av utvalda frukter och grönsaker testas under en veckas tid. Undersökningen visar att en utförsäljning av andrasorterings frukt och grönt är förknippad med stora möjligheter, men även påtagliga problem.

De största problemen är till viss del kopplade till en ökad arbetsbörda men framförallt till rädslan över att butiken ska uppfattas som ofräsch och därigenom få ett skadat rykte, en faktor som är mycket problematisk företagsekonomiskt.

De största möjligheterna är dels att det finns en efterfrågan på dessa varor och dels att en utförsäljning av andrasorteringsfrukt och –grönt låter butiken uppmärksamma kunderna på problemet bakom livsmedels-svinn. Detta kan för butikens del skapa ett gott anseende samt en ökad medvetenhet bland kunderna vilket i förlängningen kan öka försäljningen.

Fallstudien visar att det existerar en problematisk relation mellan konsumenter och butik där något av en ond fräschhetsspiral har uppkommit; kunderna vill ha allt fräschare grönsaker och butiker plockar undan och slänger allt mer. Även denna fräschhetshets är något som en utförsäljning av andrasorterings frukt och grönt möjligen har potential att kyla ner genom att visa att även lite
fulare frukt är fullt ätbar.

Ladda ner rapporten (pdf).

Fakta om undersökningen

Undersökningen baseras på en fallstudie utförd på Coop Konsum Björkhagen, en butik i södra Stockholm. Fallstudien granskar ett veckolångt pilotprojekt där all paprika, tomat, banan och äpple som var ätligt men som personalen ändå brukade sortera ut och kasta, istället pris-sänktes och såldes.

Möjligheterna och problemen med den svinnreducerande åtgärden redovisas i en SWOT-analys.

 

Publicerad: 2013-03-15

LÄS MER

RAPPORT

"De förlorade grönsakernas revansch", rapport från SLU, mars 2013.

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?