Nominera till föreningsstyrelsen och valberedningar

Om KfS demokratiska organisation

Som medlem kan du föreslå vem som ska ingå i föreningsstyrelsen. Du kan även nominera dig själv. Nomineringen ska innehålla en kortfattad personbeskrivning och den person du föreslår ska vara medlem, lämpad för ett styrelseuppdrag, tillfrågad och beredd att ta uppdraget.

Du kan även nominera personer till valberedningen för val av styrelse och revisorer, och till valberedningen för val av ägarombud.

Förslaget ska vara föreningen tillhanda senast den 15 januari 2017.

Nominera till föreningsstyrelsen

Nominera till valberedare för val av styrelse och revisorer

Nominera till valberedare för val av ägarombud

Publicerad: 2016-12-16

ORGANISATION

Så här fungerar medlemsdemokratin i KfS

100 KR

Bli medlem för 100 kronor. Ansök redan idag.