Medlemspanelen 

Medlemspanelen är inte längre aktiv

 

Tidigare undersökningar i Medlemspanelen

 • 2011-12-12
  Medlemspanelen - Handla vattenvänligt - är det möjligt? (2011)

  Syftet med medlemsundersökningen var att ta reda på om det finns ett intresse bland konsumenter att handla vattenvänligt och i sådant fall vilken typ av information man vill ha för att kunna ta vattenvänliga beslut.

 • 2010-11-15
  Medlemspanelen - Griskastrering - på vilket sätt? (2010)

  Syftet med denna undersökning var att bistå Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med kunskap om hur konsumenterna ser på olika metoder för griskastrering.

 • 2009-10-09
  Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik (2009)

  Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen till marknadsföring av naturkosmetik. 1130 medlemmar deltog i undersökningen, av totalt 2 241, vilket ger 50 procents svarsfrekvens.

 • 2009-03-17
  Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning (2009)

  Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen till naturkosmetik, hudvård och märkning. 1 184 medlemmar deltog i undersökningen, av totalt 2 233, vilket ger 53 procents svarsfrekvens.

 • 2008-07-15
  Medlemspanelen - om tvivelaktig marknadsföring (2008)

  Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen där medlemmarna har fått ta ställning till sju exempel på marknadsföring. Är den vilseledande eller ej? Fria eller fälla? Totalt har 1 934 personer besvarat KfS enkät, 70 procent kvinnor och 30 procent män.

 

Arkiv undersökningar

Om du vill läsa någon av nedanstående rapporter i sin helhet, kontakta Anna Lilja, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se

 • Medlemspanelen - om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel (2007)
 • Medlemspanelen - om barns och ungdomars fysiska aktivitet (2005)
 • Medlemspanelen - om skatter på nyttiga och onyttiga livsmedel (2004)
 • Medlemspanelen - om mat och hälsa (2004)
 • Medlemspanelen - om genmodifierat foder till djur (2004)
 • Medlemspanelen - om försäljning av alkohol och receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker (2003)
 • Medlemspanelen - om spårbarhet av livsmedel (2003)
 • Medlemspanelen - om butikernas prismärkning (2002)

Publicerad: 2011-04-13