Föräldrajuryn

I vår Föräldrajury kan du som förälder påverka i konsumentfrågor som rör barn upp till 18 år. Resultatet ligger bland annat till grund för vårt arbete gentemot näringsliv, myndigheter och media.

Föräldrajuryn vilar

Just nu är föräldrajuryn vilande. Vi uppdaterar den här sidan så snart några förändringar sker. I vänsterkolumnen finns de undersökningar som gjorts under de senaste åren och nedan finns lite äldre undersökningar, 2004-2007.

Undersökningar i Föräldrajuryn 2004-2007

Om du vill läsa någon av nedanstående rapporter i sin helhet, kontakta Anna Lilja, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se

  • Föräldrajuryn - om Halloween, november 2007
  • Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn, juli 2007
  • Föräldrajuryn  - om barn och mobiltelefoner, mars 2006
  • Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn, oktober 2005
  • Föräldrajuryn - om skolkafeterior, mars 2005
  • Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn, oktober 2004
  • Föräldrajuryn - om leksaker på köpet, augusti 2004

Läs om KfS arbete kring livsmedel som riktas till barn.

Publicerad: 2011-09-13

SE ÄVEN

Kontakta oss

Hör gärna av dig med förslag på barnrelaterade konsumentfrågor som du tycker vi ska arbeta med.

Kontaktpersoner

Louise Ungerth
Chef konsumentfrågor
08-714 39 71, 070-341 55 30
Mejla Louise Ungerth

Anna Lilja
Informatör
08-714 39 79, 076-015 39 72
Mejla Anna Lilja