Kontakta ditt ägarombud

I nästan alla Coops butiker finns ett ägarombud som har till uppgift att lyssna på dig och föra dina frågor och synpunkter vidare. Målet är att skapa en så bra butik som möjligt.

Coop Västberga

 

Se vem som är ägarombud i din butik

Kontakta ägarombudet när du

  • har förslag på hur butiken kan bli bättre
  • har synpunkter och idéer som berör hela Coop
  • vill att konsumentföreningen ska driva en speciell fråga
  • har frågor om medlemskapet.

Lämna dina synpunkter till ägarombudet här

Om du lämnar en e-postadress kommer ägarombudet i den butik det gäller att återkoppla till dig. Föreningen ser till att din fråga eller synpunkt hamnar hos rätt ägarombud. Du kan också maila frågor och synpunkter till kontakt@kfsombud.se. Den mailadressen går också till föreningen, som kommer att läsa ditt mail med syfte att distribuera frågan till rätt ägarombud. Du kan även kontakta ditt ombud genom andra kanaler, till exempel i samband med de särskilda aktiviteter i butiken som ägarombudet ansvarar för ett antal gånger per år.

 
 
 
 

Vad är ett ägarombud?

  • Ägarombudet lyssnar på dig som är medlem och tar dina frågor och synpunkter vidare för att skapa så bra butiker som möjligt.

  • Ägarombudet fungerar som bollplank till butikschefen och är din länk till konsumentföreningen och Coop.

  • Ägarombudet företräder dig som är medlem.

  • Ägarombudet är valt av medlemmarna i Konsumentföreningen Stockholm.

  • Det finns ett ägarombud i varje Coop-butik.
 

100 KR

Bli medlem för 100 kronor. Ansök redan idag.