Mindre salt i maten

I Sverige, liksom i många andra delar av världen, äter vi för mycket salt. Högt intag av salt ökar risken för högt blodtryck, som kan leda till hjärt-kärlsjukdom, stroke och för tidig död. Konsumentföreningen Stockholm arbetar med bransch, myndigheter och akademi för att saltmängden i maten ska minska.

Salt

 

 

KfS insatser i saltfrågan

 

Debattartikel i SvD, Minska salthalten i alla livsmedel, maj 2015.

KfS rapport Salt IV - Saltet vi inte kan välja bort, juli 2014.

KfS rapport Salt III - Konsumenten och saltet, sep 2013.

KfS rapport Salt II - Granskning av saltmängd i våra livsmedel, sep 2013.

 KfS rapport Salt I - Salt i maten, juli 2013. 

Debattartikel i SvD, Nu krävs krafttag mot saltet, juli 2013.  

Dokumentation (film) från KfS seminarium För mycket salt i maten, juli 2013.

 

KfS krav kring salt

 

  • ...en nationell strategi med tydliga mål och åtgärder för att minska mängden salt/natrium i maten.
  • ...att livsmedelsindustri och handel, restauranger och storhushåll åtar sig att bidra till att mängden salt/natrium i livsmedelsprodukter successivt minskar och utarbetar en handlingsplan för detta.
  • ...att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ges möjligheter att prioritera frågan, bland annat med att kartlägga, följa upp och utvärdera insatserna samt analysera den samhällsekonomiska nyttan av reducerat saltintag.
  • ...aktiva informationsinsatser till hushåll, vård, skola och omsorg, livsmedelsproducenter, restauranger, snabbmatsställen och storhushåll samt tydlig märkning av saltinnehåll på livsmedelsförpackningar.
  • ...att temperaturen i kylkedjan sänks från rekommenderade + 8 grader till + 5 grader vilket bidrar till ökad hållbarhet på livsmedlen och möjliggör lägre salthalt i produkterna.
  • ...att jodberikat salt används av industrin i högre utsträckning än vad som sker i dag.   

Läs om salt och hälsa hos Livsmedelsverket.             

Foto: Salt-(sea)_B130623 Dubravko Soric SoraZG (Flickr)

Publicerad: 2015-09-03

SE OCKSÅ

SEX SAKER ATT TA MED SIG FRÅN VÅRT SEMINA-
RIUM OM PALM-
OLJA

DEN TIDIGARE ÖKNINGEN AV ÖVERVIKT HOS BARN HAR STANNAT AV

KfS rapport om barns vikt och matvanor

Vi har granskat utvecklingen av barns vikt och matvanor. Mars 2016.

Våga Guider

App om märkningar

  • App om tillsatser
  • App om märkningar
  • Släng inte maten
  • Smarta guider