Mindre salt i maten

I Sverige, liksom i många andra delar av världen, äter vi för mycket salt. Högt intag av salt ökar risken för högt blodtryck, som kan leda till hjärt-kärlsjukdom, stroke och för tidig död. Konsumentföreningen Stockholm arbetar med bransch, myndigheter och akademi för att saltmängden i maten ska minska.

Salt

 

 

KfS insatser i saltfrågan

Mer eller mindre salt i maten nu jämfört med 2013? nov 2016.

Debattartikel i SvD, Norge förebild för mindre salt i maten, feb 2016.

Debattartikel i SvD, Minska salthalten i alla livsmedel, maj 2015.

KfS rapport Salt IV - Saltet vi inte kan välja bort, juli 2014.

KfS rapport Salt III - Konsumenten och saltet, sep 2013.

KfS rapport Salt II - Granskning av saltmängd i våra livsmedel, sep 2013.

 KfS rapport Salt I - Salt i maten, juli 2013. 

Debattartikel i SvD, Nu krävs krafttag mot saltet, juli 2013.  

Dokumentation (film) från KfS seminarium För mycket salt i maten, juli 2013.

 

KfS krav kring salt

 

  • ...en nationell strategi med tydliga mål och åtgärder för att minska mängden salt/natrium i maten.
  • ...att livsmedelsindustri och handel, restauranger och storhushåll åtar sig att bidra till att mängden salt/natrium i livsmedelsprodukter successivt minskar och utarbetar en handlingsplan för detta.
  • ...att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ges möjligheter att prioritera frågan, bland annat med att kartlägga, följa upp och utvärdera insatserna samt analysera den samhällsekonomiska nyttan av reducerat saltintag.
  • ...aktiva informationsinsatser till hushåll, vård, skola och omsorg, livsmedelsproducenter, restauranger, snabbmatsställen och storhushåll samt tydlig märkning av saltinnehåll på livsmedelsförpackningar.
  • ...att temperaturen i kylkedjan sänks från rekommenderade + 8 grader till + 5 grader vilket bidrar till ökad hållbarhet på livsmedlen och möjliggör lägre salthalt i produkterna.
  • ...att jodberikat salt används av industrin i högre utsträckning än vad som sker i dag.   

Läs om salt och hälsa hos Livsmedelsverket.             

Foto: Salt-(sea)_B130623 Dubravko Soric SoraZG (Flickr)

Publicerad: 2015-09-03

SE OCKSÅ

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?

Våga Guider

App om märkningar

  • App om tillsatser
  • App om märkningar
  • Släng inte maten
  • Smarta guider