Medlemsdemokrati

Konsumentföreningen Stockholm, KfS, ägs av alla medlemmar tillsammans. Föreningen har mer än 775.000 medlemmar och cirka 250 förtroendevalda.

Delägare i KF
KfS är delägare i Kooperativa Förbundet, KF, som i sin tur driver den svenska dagligvaruverksamheten genom bolaget Coop Butiker och Stormarknader.

En medlem - en röst
KfS är en självständig och pådrivande medlemsorganisation som har till uppgift att stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Föreningen vill förstärka kooperationens roll som konsumentrörelse.

Den stadgebundna verksamheten bygger på representativ demokrati. Det innebär att du som är medlem väljer vilka representanter som ska företräda dig i föreningen. Som medlem utövar du ditt inflytande enligt principen en medlem – en röst.

Läs KfS stadgar (pdf 576 KB)

Ägarombud
Ägarombudet fungerar som länk mellan medlemmarna, butiken och föreningen och är även ombud på föreningens stämmor. På stämman företräder ägarombudet samtliga medlemmar i föreningen. 

Läs mer om att vara ägarombud

Medlemmar
KfS, ägs av alla medlemmar tillsammans. Medlemskortet heter Coop MedMera. Som medlem har du möjlighet att via din rösträtt utöva inflytande i föreningen.

Val
Det är val vart tredje år. Alla medlemmar kan rösta på ägarombud till sin butik och ombud till stämman. Valet görs på nätet och i lokala valstationer.

Valberedningen för val av ägarombud
Valberedningen består av cirka 30 ledamöter som har till uppgift att förbereda valen av ägarombud vart tredje år.

Föreningsstämman
Föreningsstämman är KfS högsta beslutande organ. Den består av de valda ägarombuden som sammanträder minst två gånger per år. På våren behandlas bland annat föreningens årsredovisning, frågor om ansvarsfrihet för styrelse och vd, disposition av föreningens vinst eller förlust och ärenden som styrelsen förelagt stämman. Stämman väljer också ledamöter till föreningens styrelse, revisorer och valberedningar. På hösten behandlar stämman väckta motioner och tar upp framtidsfrågor.

Vd
Har hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Styrelsen anställer vd, fastställer vd:s arbetsordning och utövar tillsyn över vd:s förvaltning.

Föreningsstyrelsen
Består av 9-12 ledamöter och vd.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska alltid avgöra ärenden av principiell art och ärenden som har större ekonomisk betydelse.

Revisorer
Föreningen har tre revisorer som har till uppgift att granska föreningens ekonomiska redovisning.

Valberedningen för val av styrelse och revisorer
Består av 5-7 ledamöter som föreslår ledamöter i föreningsstyrelsen och revisorer.

Publicerad: 2015-02-24

Om oss

100 kr

Bli medlem för 100 kronor. Pengarna får du tillbaka om du någon gång vill lämna föreningen. Ansök redan idag.

Mina sidor

Genom att skapa en inloggning till Mina Sidor på coop.se får du tillgång till flera fiffiga tjänster:

  • Håll koll på dina poäng

  • Samla recept och skriv inköpslistor

  • Se aktuella medlemserbjudanden

  • Kolla saldo och hantera övriga kontouppgifter

  • Prenumerera på nyhetsbrev