Policy för hållbar utveckling

KfS anser att alla; individer, företag, organisationer och staten, har ett ansvar för hållbar utveckling. Som förening strävar vi för ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Vi avser att minska vår belastning på miljön, bidra till att den sociala välfärden ökar och främja god hälsa och djurhållning. Vi är medvetna om vidden av hållbarhetsutmaningarna och sätter därför vår verksamhet i ett globalt sammanhang. KfS policy för hållbar utveckling, 2014-2016, går att ladda ner nedan.

Övergripande hållbarhetsmål

 

Mål 1: Verka för hållbar konsumtion

KfS ska skapa förutsättningar för att medlemmarna i sin konsumtion ska kunna bidra till hållbar utvecklingmed beaktande av miljö, etik och hushållsekonomi. I egenskap av ägare ska KfS påverka Coop i riktning fören ökad andel hållbara alternativ i sortimentet. KfS ska också verka för att Coop ska vara en hållbar aktör isamhället.

Mål 2: Opinionsbilda i ämnen kopplade till hållbar utveckling

KfS ska i sin opinionsbildning lyfta ämnen som kopplar till hållbar utveckling. KfS ska verka för att makthavare, producenter och andra aktörer bidrar till hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för detta är att vi har god intern kunskap inom hållbarhetsområdet och intern kunskapsspridning.

Mål 3: Hushålla med resurser

KfS ska vara aktsam med mänskliga, miljömässiga och ekonomiska resurser och sträva efter att minska den negativa påverkan som verksamheten ger upphov till. Detta gäller både i den dagliga verksamheten på kontoret och i de utåtriktade aktiviteterna.

Mål 4: Verka för social hållbarhet

KfS ska, inom ramen för sin verksamhet, ha ett socialt engagemang speciellt riktat mot barn, ungdomar och barnfamiljer med fokus på socialt utanförskap, föräldraskap och psykisk och fysisk hälsa hos barn. KfS ska också ha ett engagemang för andra utsatta grupper i samhället, framförallt i form av stöd till befintliga organisationer som hjälper personer som hamnat snett att återta makten över sina liv. Vi ska engagera oss såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Ladda ner KfS policy för hållbar utveckling (pdf)

Publicerad: 2014-06-18

Om oss

100 kr

Bli medlem för 100 kronor. Pengarna får du tillbaka om du någon gång vill lämna föreningen. Ansök redan idag.

Mina sidor

Genom att skapa en inloggning till Mina Sidor på coop.se får du tillgång till flera fiffiga tjänster:

  • Håll koll på dina poäng

  • Samla recept och skriv inköpslistor

  • Se aktuella medlemserbjudanden

  • Kolla saldo och hantera övriga kontouppgifter

  • Prenumerera på nyhetsbrev