Vår vision

KfS verksamhetsidé

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en kooperativ ekonomisk förening som ska:
• Skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar
• Verka för att medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö

KfS strategi

KfS...
• bygger på konsumentkooperationens värderingar (medlemsägande, nytänkande, omtanke om människor och miljö, inflytande och ärlighet)
• medlemmar ska kunna påverka verksamhetens inriktning och föreningen ska ha en öppen och aktiv dialog med medlemmarna.
• fokus är främst dagligvaruhandel
• verkar för prisvärda varor och tjänster för medlemmarna med beaktande av kvalitet, miljö och rättvisa
• utvecklar medlemmarnas konsumentkunskap med inriktning mot hållbar konsumtion
• vill i medlemmarnas intresse påverka dagligvarubranschens alla led.


KfS är en ekonomisk förening med kooperativa värderingar

KfS...
• ska leverera ekonomisk nytta i bred bemärkelse till medlemmarna
• ska genom samverkan och styrka söka lösningar på gemensamma problem och behov
• håller den kooperativa idén levande genom att medlemmarna kan påverka inriktningen på verksamheten
• förutsättningar och marknadssituation förändras kontinuerligt varför det är viktigt att ständigt förnya innehållet i medlemsnyttan - och att kommunicera fördelarna till medlemmarna.

KfS skapar nytta för medlemmarna

KfS...
• främjar en hållbar och sund konsumtion och verkar för att Coops produkter är prisvärda och producerade under bra villkor med hänsyn till människor, djur och natur
• bidrar till internationell solidaritet genom bland annat We Effect
• utgör genom information, kunskap och dialog ett viktigt stöd till medlemmarna i deras konsumtion
• påverkar dagligvarubranschens alla led i riktning mot kvalitet, ärlighet, hållbar miljö, etik och rättvisa
• medlemserbjudanden ska främst vara kopplade till Coop men kan också ske genom avtal med andra aktörer
• erbjuder medlemsförmåner som utbildningsaktiviteter, kultur och sport.


KfS relationer till medlemmarna

KfS...
• medlemmar kan påverka genom demokratisk styrning, medlemsdialog och engagemang
• ser Coops butiker som nyckeln till att utveckla relationerna till medlemmarna
• ska underlätta för medlemmarna att göra medvetna val och inköp
• ska utveckla kunskapen om olika medlemsgruppers behov bland annat genom ökad medlemsdialog
• ska tydligt marknadsföra vad föreningen står för och ha ett offensivt förhållningssätt.

KfS förhållande till Coop

KfS...
• påverkar centralt på styrelse- och samverkansnivå genom att aktivt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom dagligvaruhandeln och Coop
• ska särskilt påverka Stockholmsregionens verksamhet
• skapar förutsättningar för medlemmarna att påverka
• vill kunna påverka utbud, pris och service, etableringar och utveckling
• vill ha en positiv dialog med butikerna och stödja deras utveckling.

Publicerad: 2012-01-30

Om oss

100 kr

Bli medlem för 100 kronor. Pengarna får du tillbaka om du någon gång vill lämna föreningen. Ansök redan idag.

Mina sidor

Genom att skapa en inloggning till Mina Sidor på coop.se får du tillgång till flera fiffiga tjänster:

  • Håll koll på dina poäng

  • Samla recept och skriv inköpslistor

  • Se aktuella medlemserbjudanden

  • Kolla saldo och hantera övriga kontouppgifter

  • Prenumerera på nyhetsbrev