Globalt engagemang

Vi är engagerade i biståndsverksamhet och stödjer de kooperativa biståndsorganisationerna We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) och Vi-skogen. Vi är också en av medlemmarna i Föreningen för Fairtrade.

Föreningens engagemang är framförallt inriktat på att sprida information om biståndsfrågor och att initiera aktiviteter bland förtroendevalda och medlemmar som syftar till att ge stöd åt bidståndsorganisationerna. Inom föreningen finns en arbetsgrupp, biståndsgruppen, som består av medlemmar, förtroendevalda och anställda. Verksamheten i biståndsgruppen sker i nära samarbete med både We Effect, Vi-skogen och Föreningen för Fairtrade.

We Effect

We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I fler än tjugo länder ger de människor verktyg att skapa sig ett bättre liv genom studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativt samarbete.
We Effect

Vi-skogen

Vi-skogen är en biståndsorganisation som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom.
Vi-skogen

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning nationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen avFairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

  • Premier till investeringar i lokalsamhälle ochverksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk främjas

Fairtrade

Publicerad: 2011-06-16

Om oss

100 kr

Bli medlem för 100 kronor. Pengarna får du tillbaka om du någon gång vill lämna föreningen. Ansök redan idag.

Mina sidor

Genom att skapa en inloggning till Mina Sidor på coop.se får du tillgång till flera fiffiga tjänster:

  • Håll koll på dina poäng

  • Samla recept och skriv inköpslistor

  • Se aktuella medlemserbjudanden

  • Kolla saldo och hantera övriga kontouppgifter

  • Prenumerera på nyhetsbrev